Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Pamiętajmy też o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) upoważnia do korzystania z usług publicznej służby zdrowia w całej Unii Europejskiej. Przed wyjazdem za granicę trzeba tylko we właściwym oddziale NFZ wyrobić - co wykonywane jest "od ręki" - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Karta jest dowodem, że posiadamy uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach systemu opieki zdrowotnej w swoim kraju oraz że NFZ deklaruje pokrycie kosztów naszego leczenia w trakcie pobytu za granicą. Kartę wydaje się na maksymalnie dwa miesiące z dwoma wyjątkami: emeryci/renciści dostają kartę ważną przez pięć lat, bezrobotni - na 30 dni.

Warto jednak wiedzieć, że nawet posiadanie karty nie oznacza braku wydatków. Jeśli się zdarzą, pokrywamy je z własnej kieszeni; natomiast po powrocie do kraju i przedstawieniu stosownych dokumentów nastąpi refundacja kosztów, ale - uwaga - do 70% ich wysokości. Pamiętajmy ponadto, że EKUZ umożliwia korzystanie tylko z publicznych placówek pomocy medycznej.