Wybór polisy

Wymogi formalne obligują biuro jazdy zawarcia

Znakomita większość sprzedawanych w Polsce ubezpieczeń turystycznych to umowy krótkoterminowe, zawierane na okres wyjazdu i kupowane za pośrednictwem biur podróży razem z wycieczką. Wymogi formalne obligują biuro podróży do zawarcia umowy ubezpieczenia chroniącego klientów w okresie wyjazdu, ale nie precyzują stopnia tej ochrony. Typowe polisy uwzględniają koszty leczenia, zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW) i utratą bagażu.

Jeżeli jest to dla nas niewystarczające, możemy dokupić pakiet dodatkowy w biurze, w którym nabywamy wycieczkę lub osobną polisę w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Takie oferty zawierają przeważnie rozszerzone ubezpieczenia kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej (OC), NNW oraz assistance.

To ostatnie ubezpieczenie można określić jako rodzaj zbioru udogodnień, których celem jest amortyzowanie skutków różnych nieprzewidzianych okoliczności w czasie podróży, jak np. pomoc w razie kradzieży, zorganizowanie wcześniejszego powrotu do kraju spowodowanego zdarzeniem losowym (wypadkiem, pożarem, zalaniem mieszkania, itp.).

Ubezpieczonemu gwarantuje się także pokrycie kosztów kontynuowania podróży, pobytu bliskiej osoby w razie jego (ubezpieczonego) hospitalizacji, a także zorganizowanie i sfinansowanie transportu dzieci do miejsca zamieszkania oraz opieki nad nimi.Koszt ubezpieczenia zależy generalnie od tego, dokąd i na jak długo wyjeżdżamy.

Zapominajmy, że niska suma ubezpieczenia (np

Niektóre firmy mają takich pakietów kilka - różnią się one wysokością tzw. sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do jakiej zwraca się klientom poniesione koszty. Pamiętajmy, że niska kwota ubezpieczenia (np. 5-10 tys. euro) może okazać się niewystarczająca na uregulowanie należności za np. leczenie szpitalne. Wówczas różnicę trzeba opłacić z własnej kieszeni.

Bliskich samych może

Oferowane ubezpieczenia turystyczne mają bardzo zróżnicowany zakres ochrony, a wybór zależy w znacznej mierze od wyobraźni i świadomości klienta. Naszych bliskich lub nas samych może spotkać wiele przykrych niespodzianek - nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie. Możemy wyrządzić szkodę osobie trzeciej czy też stracić bagaż. Ubezpieczenie gwarantuje zwykle szybką pomoc - zwłaszcza w opcji assistance - i refundację wydatków po powrocie.

Opłaca ubezpieczenie nnw

Z perspektywy klienta najważniejsze są warunki regulujące kwestie kosztów leczenia. Zakres działania polisy powinien uwzględniać leczenie związane z zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem, pokrycie kosztów specjalistycznego transportu medycznego, poszukiwania, ratownictwa. Warto wykupić ubezpieczenie NNW. Wyjeżdżając z dziećmi, dobrze jest posiadać wariant rozszerzonej ochrony OC. Może się zdarzyć, że nasza latorośl spowoduje uszkodzenia w hotelowej łazience lub wybije szybę w oknie, itp.

Ludzi wyjeżdżających ogromnej liczbie

OC zapewni w takich sytuacjach pokrycie kosztów ewentualnych napraw chroniąc nas przed nieplanowanymi wydatkami. Ubezpieczyciele zazwyczaj proponują pakiety na 3, 7, 14 lub 30 dni - przy czym im dłuższy okres wykupionej ochrony, tym niższa jest stawka w przeliczeniu na jeden dzień. Dla osób wyjeżdżających często najbardziej korzystne finansowo może być wykupienie polisy całorocznej.

Porównania cały miesiąc zapłacimy

Gwarantuje ona ubezpieczenie podczas wszystkich podróży, bez względu na ich jednostkowy czas trwania, jednak nie dłużej niż 60 dni łącznie w ciągu roku. Średnie ubezpieczenie tygodniowego wyjazdu zagranicznego uwzględniające koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC oraz ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) to wydatek w granicach 50-150 zł na osobę. Dla porównania za cały miesiąc zapłacimy mniej więcej dwukrotność stawki tygodniowej.

20 pln (bez kl) 50-70 pln (z kl), miesięczne -

Analogiczne (tygodniowe) ubezpieczenie w Polsce kosztuje od ok. 20 zł (bez KL) do 50-70 zł (z KL), miesięczne - odpowiednio ok. 40 i 80-90 . Dzieci i młodzież mogą liczyć na zniżki (średnio ok. 30 %).