Niezbędnik podróżnika

Warto stosować kilka poniższych zasad, aby uniknąć niemiłych niespodzianek związanych z podróżowaniem:

polisy ubezpieczeniowe kupujmy rozważnie, po zapoznaniu się z kilkoma ofertami;

gdy wyjeżdżamy z biurem podróży, warto ubezpieczyć się dodatkowo;

numer kontaktowego telefonu do ubezpieczyciela i numer polisy nośmy przy sobie w taki sposób, aby ratownicy mogli je szybko znaleźć w razie potrzeby;

eśli już dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, gromadźmy wszystkie zaświadczenia lekarskie, rachunki zakupu leków, protokoły o kradzieży bagażu, sprzętu, itp. Jeśli dokumentacja będzie rażąco niekompletna, ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania;

przestrzegajmy wymaganych przez ubezpieczyciela procedur, np. trybu powiadamiania o wypadku czy terminu zgłaszania szkody po powrocie, itd.