Rezygnacja z wyjazdu

Jeżeli będziemy zmuszeni do rezygnacji z wyjazdu, biuro podróży odda nam jedynie część poniesionych kosztów. Stosuje się tu zasadę, że im bliżej do terminu wyjazdu - tym zwrot jest mniejszy.

Na taką ewentualność można się oczywiście ubezpieczyć; dostępne są polisy działające odwrotnie. Może to wyglądać na przykład tak: 40 dni przed wyjazdem ubezpieczyciel zwróci nam 12-15 % ceny wycieczki, na 8 do 14 dni - 30-40 %, na dzień przed - 60-70 %. Należy jednak pamiętać, że powody ewentualnej rezygnacji muszą być poważne, tj. choroba, śmierć bliskiej osoby, itp.